×

Sütik kezelése

Adatvédelmi információk

Tartalomjegyzék: 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

Hatályos 2019. december 16. napjától

Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az Adequit Magyarország Kft. (székhely:  1116 Budapest, Szalóki utca 23., cégjegyzékszám: 01-09-345015 ; a „Társaság” „Szolgáltató” „mi”), mint a www.adequit.com honlap („Honlap”) üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetve a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató alkalmaz.

A Honlap platformot biztosít eladó céget hirdetők és céget venni kívánók közöti kapcsolat létrehozására és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására.

A jelen Tájékoztató a Honlapon keresztül a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató foglalja össze, hogy milyen adatokat tárolunk felhasználóinkról, és hogyan használjuk ezeket az adatokat. A Tájékozató többek között kitér arra, hogy milyen módon biztosítjuk, hogy az adatok naprakészek legyenek, hogy a felhasználók az adatokhoz hozzáférjenek, azt módosíthassák, törölhessék és panaszt tehessenek.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a Honlapon található hivatkozás vezet, valamint az Honlapon megjelenő Hirdetők adatkezeléseire.

Eltérő rendelkezés hiányában az ÁSZF-ben használt fogalmak megfelelően alkalmazandók a Tájékoztatóban is.

A Tájékoztatóban foglaltakat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze tartalmát, hogy tisztában legyen a módosításokkal.

Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Szolgáltató az adatkezelő, azaz a Szolgáltató felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Adequit Magyarország Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Szalóki utca 23.

Cégjegyzékszám: 01-09-345015

Email: info@uzletresz.com

Honlap: www.uzletresz.com

Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

 • Informatikai azonosító adatok

Az Adatkezelő honlapján a szolgáltatásai minőségének és biztonságának javításához, a honlapra látogatók felhasználói élményének növeléséhez, és a Honlap használatának figyelemmel kíséréshez az érintett egyes informatikai azonosítóit megismerheti. Ilyen azonosító adatok különösen, de nem kizárólagosan: az Érintett számítógépének IP-címe, az internetszolgáltatóra vonatkozó adatok, a böngészéshez használt böngésző típusa és verziószáma, az Érintett operációs rendszere. Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Weboldalakra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

 • Cookie-k („sütik”)

Az Adatkezelő a honlapján a szolgáltatásai minőségének javításához és a honlapra látogatók felhasználói élményének növeléséhez az alábbi Sütiket használja:

 • Weboldal-statisztikákhoz használt sütik („Analytics cookie”)

Az Adatkezelő a Google szolgáltatásainak igénybevételével méri a Honlapok látogatottsági adatait, követi nyomon és kap kimutatást a honlapokra látogatók (ideértve a Támogatót is, a továbbiakban: „Felhasználó”) weboldal-használati szokásairól. A rendszer a honlapok megtekintésekor egy sütit hoz létre a látogatással kapcsolatos információk (pl. a honlapokon töltött idő, kilépések, stb.) rögzítése érdekében. A Google szolgáltatásainak használata során adatok kerülnek továbbításra, a továbbított adatok azonban nem alkalmasak az érintett Felhasználók azonosítására. A továbbított adatok kezelésére a Google adatvédelmi alapelvei irányadóak (https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/), melyben további információk olvashatóak.

 • Munkamenet süti

A munkamenet sütik a honlapon történő navigáláshoz, a főbb funkciók működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez szükségesek. Ezek kizárólag az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és a Felhasználó által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek olyan információkat, melyekkel az Érintettet azonosítani lehetne, amelyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

 • Funkcionális süti

Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy a Felhasználó milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzik Felhasználó egyes korábbi döntéseit (például a felhasználónév és jelszó, választott nyelv és régió, a honlap testre szabható elemében végrehajtott korábbi Felhasználói változtatások), és ezen adatok alapján személyre szabott funkciókat és interfészt állítson be a Felhasználónak.  A funkcionális sütik nem naplózzák a Felhasználó más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használhatóak fel reklámcélra.

 • Harmadik fél partnerek által használt sütik

A honlapokon található külső webes szolgáltatásra mutató linkek, melyek az adott funkciók eléréséhez nyújt közvetlen elérést. Az egyes szolgáltatások interfészei az adott szolgáltató által biztosított kóddal kerül elhelyezésre, mely süti tárolását is eredményezi.

A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon, amennyiben Sütiket kívánnak elhelyezni a számítógépén, és a Sütik küldését bármikor megtilthatja. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a Sütiket, előfordulhat, hogy egyes oldalak nem fognak tökéletesen működni, illetve a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Honlapok tartalmazhatnak olyan más honlapokra, közösségi oldalakra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira az Adatkezelőnek nincsen befolyása. Amennyiben a Felhasználó e linkek használatával elhagyja az Adatkezelő Honlapjait, az adatvédelemre a felkeresett honlap működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

A Szolgáltató a sütiket felhasználhatja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsenek meg.

 • Rendszerüzenetek

A Regisztrált Felhasználók a Honlap használatával kapcsolatban rendszerüzeneteket kaphatnak (például Hirdetésére kapcsolatfelvételi szándék érdekezett, Hirdetővel folytatott kommunikációjában új üzenete érdekezett).

 • Hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozással egyidőben az Érintett külön, kifejezetten erre irányuló hozzájárulását kérjük.

Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja alapesetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása a külön jelölt kivételekkel. Önkéntes adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti emailcímre küldött, ezirányú kérésével, illetőleg hírlevél esetén a hírlevelekben található leiratkozás link használatával.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, kivéve amennyiben a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez ennél hosszabb időtartam szükséges.

Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Név, emailcím, a Honlap használatának célja

Hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás, hírlevél kézbesítése

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Az Érintett böngészéshez használt eszközének típusa

Böngészés optimalizálása

Az egyéb személyes adatokkal nem kerül összekapcsolásra, ezen adatkezelés kizárólag statisztikai célokat szolgál

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Az Adatkezelők jogos érdeke

Sütik, érintett informatikai azonosítói

Felhasználói preferenciák és tulajdonságok azonosítása, a felhasználói élmény és a szolgáltatási teljesítményének fokozása, Honlap optimalizálása, biztonsági követelmények és/vagy tanúsítások ellenőrzése.

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Az Adatkezelők jogos érdeke

Felhasználó IP címe és böngészési előzmények

Jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében

Ezen túlmenően az egyéb személyes adatokkal nem kerül összekapcsolásra, ezen adatkezelés kizárólag statisztikai célokat szolgál

Az Adatkezelők jogos érdeke

 

Harmadik féltől származó sütik

www.mailchimp.com: közvetlen levélküldés a Szolgáltató részére

www.facebook.com: közvetlen átirányítás a Szolgáltató közösségi oldalához, megosztás

www.linkedin.com: közvetlen átirányítás a Szolgáltató közösségi oldalához, megosztás

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Facebook lead ad esetén név, email cím, és a Honlap használatának céljára vonatkozó kérdés

A feltett kérdésre való válaszadás és hírlevélre feliratkozás

Érintett hozzájárulása

Ezen adatok kezelésének célja a Honlap üzemeltetése és a Szolgáltatások nyújtása, beleértve:

 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
 • Hirdetés közzétételre benyújtása esetén a Szerződés megkötése és teljesítése
 • Díjköteles Szolgáltatások esetén a Díjak kiszámlázása és beszedése
 • Hirdetés közzétételre benyújtása esetén a Jóváhagyás lefolytatása, beleértve a Szolgáltató birtokában lévő adatoknak a cégnyilvántartás adataival való egybevetését  
 • A Honlap más Felhasználói jogainak védelme
 • Jogellenes felhasználás megelőzése, és az informatikai biztonság fokozása
 • Hírlevek szerkesztése, kiküldése a hírlevélre feliratkozott Felhasználók részére
 • Hirdetésfigyelő beállítása esetén a Felhasználó által megadott szempontoknak megfelelő Hirdetésekről való értesítés
 • A Felhasználó igényeinek feltérképezése, Hirdetések, hirdetői kedvezmények és ajánlatok megküldése érdekében az Adatkezelők birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése
 • Hirdetési kampány tervezése és megvalósítása.

Hírlevélre feliratkozás esetén követhetjük annak használatát, például, hogy a hírlevél megnyitását, az abban található linkekre való kattinást.

A fentieken túlmenően a személyes adatok forrása a Felhasználó által a regisztráció során, illetve azt követően a Saját adatok menüpontban megadott adatok

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó neve és email címe

A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetőség, rendszerüzenet küldése

Érintett hozzájárulása, a Szerződés teljesítése

Felhasználó jelszava

A Honlapra való bejelentkezéshez szükséges

Érintett hozzájárulása, a Szerződés teljesítése

Felhasználó neve és lakóhelye (székhelye)

Hirdetés feladása esetén kötelezően nyilvántartandó adat

Jogszabály előírása

Felhasználó számlázási adatai

Díjköteles szolgáltatása igénybe vétele esetén

Számviteli és adózási szabályoknak való megfelelés

Az adatok gyűjtésére sor kerülhet akkor, amikor meglátogatja Honlapunkat, regisztrál a Honlapon, Hirdetést vagy más tartalmat (pl hirdetői aloldalon bemutatkozást) tesz közzé a Honlapon, hírlevélre feliratkozik, felmérést kitölt, más Felhasználónak üzenetet küld a Honlapon keresztül, nekünk küld üzenetet emailben vagy a Honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlapon, és más módokon

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÁSZF-ünk rendelkezései szerint a Honlap használata szerződéses jogviszonyt hoz létre a Felhasználó és a Szolgáltató között, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

Személyes adatot a Szolgáltató elsősorban akkor kezel, ha erre a Felhasználó önkéntesen hozzájárul. Önkéntes hozzájárulás hiányában a Szolgáltató akkor kezel adatot, ha erre jogszabály felhatalmazza vagy kötelezi, vagy a Szerződés teljesítése, vagy a Szolgáltató jogos érdeke és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán szükséges.

Igyekszünk csak a Szolgáltatásaink nyújtásához minimálisan szükséges mennyiségű adatot gyűjteni.

Amennyiben Szolgáltatásainkért a Honlapon keresztül fizet, akkor számlázási adatait rögzítjük, de a bankkártya adatait közvetlenül nem tároljuk. Az online fizetési műveletek fizetési szolgáltató által kerülnek feldolgozásra

Személyes adatokat nem osztunk meg harmadik felekkel marketing célból, az önkéntes hozzájárulás esetét kivéve.

Adattovábbítás

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon keresztül más Felhasználónak üzenetet küld (beleértve, hogy valamely Hirdetéssel kapcsolatban a Hirdetőnek kérdést tesz fel, vagy Hirdetőként válaszol a vevői oldalon álló Felhasználótól kapott megkeresésre), akkor hozzájárul ahhoz, hogy:

 • neve
 • amennyiben a cégnév mezőt kitöltötte, akkor a cégneve
 • amennyiben az üzenethez mellékletet csatol, akkor a melléklet
 • amennyiben vevői oldalon álló Felhasználó igénybe veszi a virtuális névjegykártya szolgáltatást, akkor a névjegykártyán feltüntetett adatok

az üzenetet kapó Felhasználónak továbbításra kerüljenek.

Adatfeldolgozó

A Szolgáltató a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozókat igénybe venni. Adatfeldolgozókat vehetünk igénybe például a következő célokból: tárhely biztosítása, honlap karbantartása, hírlevél kezelése, fizetések feldolgozása és lebonyolítása, számlázás, könyvelés, marketingtevékenység.

Név

Cím

Asana, Inc.

1550 Bryant Street, Suite 200, San Francisco, CA 94103

Facebook Limited

4 Grand Canal Square, Dublin Ireland

Google Ireland Limited

Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House

Hrenkó Kft.

1056 Budapest, Papnövelde u. 1.

HubSpot Ireland Limited Two Dockland Central, Guild St, North Dock, Dublin, D01 R8H7, Ireland

Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA

Adatbiztonság

Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok biztonságáról az ésszerűen szükséges technikai és szervezési intézkedések, berendezések és eljárások biztosításával védi a személyes adatokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, elvesztéssel, megsemmisítéssel, károsodással szemben.

A Felhasználó által megadott email cím és jelszó használatával történő belépésekért felelősség a Felhasználót terheli.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok törlésére a következő határidőket alkalmazzuk:

 • hirdetés feladása esetén a Hirdető neve és lakcíme (székhelye) – jogszabályban előírt megőrzési határidőt követően
 • hirdetési díj fizetése esetén a számlázási adatok – jogszabályban előírt megőrzési határidőt követően
 • Regisztrált Felhasználó esetén a megadott személyes adatok [5+1] éven belül
 • Honlapon kapott megkeresés esetén – 18 hónapon belül 

A fel nemsorolt esetekben az adatkezelések szükségességét évente legalább egy alkalommal áttekintjük.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban
 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 • A helyesbítéshez való jog

A Szolgáltató a Felhasználók által megadott személyes adatokat nem ellenőrzni, így annak helytállóságáért a Felhasználó felel

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 • Törléshez való jog

A Szolgáltató késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Szolgáltatóunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A törlés megtagadható, ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; vagy ha az jogi igények védelméhez illetve érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

A hírlevélről a leiratkozás a hírlevélben található leiratkozás link használatával történik. Leiratkozás esetén a Felhasználó adata a hírlevél adatbázisból törlésre kerül.

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Szolgáltató korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Szolgáltató felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Szolgáltató korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Szolgáltató ezt akadályozná.

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha a Szolgáltató elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Szolgáltató egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Szolgáltatóunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Szolgáltatóunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Szolgáltatóunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Szolgáltatóunk ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

 

HÍRLEVÉL ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos 2019. december 16. napjától

Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az Adequit Magyarország Kft. (székhely: 1116 Budapest, Szalóki utca 23., cégjegyzékszám: 01-09-345015;  „Szolgáltató”), mint a www.uzletresz.com weboldal („Weboldal”) tulajdonosa, illetve mint az uzletresz.com hírlevél („Hírlevél”) szolgáltatója által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el az általa nyújtott hírlevélszolgáltatás kapcsán.

A jelen Tájékoztató a Honlapon keresztül feliratkozott személyek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Szolgáltató az adatkezelő, azaz a Szolgáltató felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Adequit Magyarország Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Szalóki utca 23.

Cégjegyzékszám: 01-09-345015

Email cím: info@uzletresz.com 

Honlap: www.uzletresz.com

Az adatkezelés rövid bemutatása

A hírlevelére való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató időszakosan hírlevelet küldjön és ezáltál értesüljön legújabb híreinkről, blog cikkeinkről és a kiemelt hirdetésekről.

A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében a Szolgáltató személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatokat minden esetben közvetlenül Öntől, mint érintettől szerezzük be. Profilalkotás, automatizált döntéshozatal adatai kezelése során nem történik.

A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, a megfelelő checkbox(ok) illetve rádió gombok választásával elfogadja a jelen hírlevél szabályzatot, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint.

Milyen személyes adatokat rögzítünk

A Hírlevelére való feliratkozás során az alábbi adatokat vesszük fel:

 • email cím* (a hírlevél kézbesítése céljából)
 • az oldal használatának elsődleges célja* (a Hírlevél tartalmának optimalizálása érdekében)

A csillaggal jelölt adatok a hírlevélre való feliratkozáshoz kötelezően megadandóak.

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülhetnek.

Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat

A Hírlevél- szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a személyes adatok kezelésének célja az Ön időszakos tájékoztatása legújabb híreinkről, blog cikkeinkről és a kiemelt hirdetésekről.

Az adatkezelés jogalapja

A 4. pontban meghatározott adatok kezelésének jogalapja – amennyiben azok személyes adatnak minősülnak – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az Ön személyes adatait hírlevél küldése céljából addig kezeli, amíg a hírlevél-szolgáltatásunkat meg nem szüntetjük, illetve amíg Ön a Hírleveléről le nem iratkozik, vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra.

Adatbiztonsági intézkedések

A hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokat a Szolgáltató a Rocket Science Group, LLC által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatásban rögzíti, amely szolgáltatáson keresztül a Hírleveleket az Ön részére megküldi.

A Szolgáltató szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag a Szolgáltató azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a Hírlevél küldéssel kapcsolatos tevékenységében. A személyes adatokat a Szolgáltató bizalmas információként kezeli, azokat nem hozzuk nyilvánosságra és nem adunk hozzáférést harmadik személynek – ide nem értve a Rocket Science Group, LLC részére történő adattovábbítást.

A rögzített személyes adatokat mindkét fenti esetben egy, csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkatársak által hozzáférhető.

Adatfeldolgozó

A Szolgáltató hírleveleinek kiküldését, illetve adatbázisának nyilvántartását a Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA) által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatáson keresztül végzi. A MailChimp-ben rögzített személyes adatok a Rocket Science Group, LLC USA-beli szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra. A  Szolgáltató ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a MailChimp szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja.

A Rocket Science Group, LLC működteti a MailChimp hírlevélküldő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. Mivel a Rocket Science Group, LLC nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül.

A Rocket Science Group, LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2016. november 21.). Ennek megfelelően a Szolgáltató kijelenti, hogy Rocket Science Group, LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek az adataival kapcsolatban
  • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- adatkezelés céljai;

- érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

- az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

- az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

- automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

- észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy

- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 • A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 • Törléshez való jog

A Szolgáltató késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

- már nincs szükség a személyes adatokra a Hírlevél küldése céljából, illetve a Szolgáltató a hírlevél-szolgáltatását megszünteti;

- a személyes adatok kezelése jogellenes;

- a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

- amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával.

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

- Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Szolgáltató korlátozza személyes adatainak kezelését;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

- a Szolgáltatónak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. doc vagy pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Szolgáltató ezt akadályozná.

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha a Szolgáltató elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat emailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

A Szolgáltató által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy a Szolgáltató Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a Szolgáltató köteles a hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés

Bírói úton jogorvoslatért folyamodhat a Szolgáltatóval szemben, amennyiben az a Szolgáltató, mint adatkezelő az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. Dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Szolgáltató ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet. Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozónkért.