×

Sütik kezelése

ÁSZF

Az adequit.com oldal használatának általános szerződési feltételei

Hatályos: 2020. október 7. napjától

Összefoglaló:

 • Részletes tájékoztatást talál a honlap gyakorlati használatához az Útmutatóban
 • A szolgáltató a hirdetéseket a megjelenés előtt megvizsgálja, és ennek eredményeként a hirdetés megjelentetését visszautasíthatja, módosítást javasolhat vagy a hirdetést közzétételre elfogadhatja, és ezekről értesítést küld
 • Azonban nem tekinthető úgy, hogy a meghirdetett cég átvilágítása megtörtént volna, így arra sem az eladó, sem a vevő nem hagyatkozhat
 • Ha a hirdető a hirdetést lejárat előtt inaktiválja vagy törli (függetlenül attól hogy arra azért került sor mert az oldalon keresztül vevőre talált vagy más okból), a hirdetési díj visszatérítésére nem jogosult 
 • A hirdető és az esetleges érdeklődők között az oldalon keresztül bonyolított kommunikáció tartalmát nem vizsgálja, annak tartalmáért nem vállal felelősséget
 • Az uzletresz.com Private platformon történő hirdetés megjelentetésére, és az azon keresztül adott eladási megbízásokra elsősorban a felek külön megállapodása vonatkozik.

Meghatározások

Alapvető Érdek: a Szerződésszegés pontban meghatározott fogalom

ÁSZF: jelen általános szerződési feltételek, amely a Honlapon letölthető pdf formájában rendelkezésre áll

Díj: a díjköteles Szolgáltatásokért fizetendő díj, mely magában foglalja a Hirdetési Díjat és a valamint a Felek külön megállapodása alapján esetlegesen igénybe vett más díjköteles Szolgáltatásért fizetendő díjat

Eladási Ársáv: az Oldal által megadott eladási ársávok közül az az ársáv, amelybe a Szolgáltatások > Hirdetésfeladás pont szerint az eladó által meghatározott eladási ár esik

Felek: a Felhasználó és a Szolgáltató együttesen

Felhasználó: magában a Látogatót, Regisztrált Felhasználót és Hirdetőt

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt személy

Hirdetés: valamely eladó, korlátolt felelősségű társaság formájában működő cég, vagy abban fennálló részesedés, vagy valamely Üzletág meghirdetése az Oldal által biztosított formában, beleértve a hirdetés közzétételt megelőző jóváhagyásra beküldött szövegét, a hirdetéshez csatolt képeket, a hirdetés valamennyi Látogató által elérhető tartalmát és az Információs Mellékletet

Hirdetési Díj: a Hirdetés közzétételéért fizetendő Díj

Hirdető: az a Regisztrált Felhasználó, aki az Oldalon Hirdetést kíván közzétenni vagy tesz közzé

Hirdetői Aloldal: a Hirdető által igénybe vehető szolgáltatás, amely a Hirdető bemutatkozása mellett az általa közzétett, aktív Hirdetéseket tartalmazza

Információs Melléklet: a Regisztrált Felhasználók által pdf formátumban letölthető, a Hirdetés részét képező összeállítás

Jóváhagyás: a Hirdetés közzétételének a Szolgáltatások > Jóváhagyás pont szerinti jóváhagyása

Látogató: aki a Honlapot regisztráció nélkül megtekinti

Oldal vagy Honlap: a Szolgáltató által működtetett uzletresz.com oldal

Platformok: az Oldalon belül üzemeltetett uzletresz.com Standard és uzletresz.com Private platformok

Regisztrált Felhasználó: Az a természetes vagy nem természetes személy, aki vagy amely az Oldalon regisztrál, és ezzel felhasználói profilt hoz létre 

Rendelet: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Szerződés: a Felek között az ÁSZF alapján létrejött szerződés

Szolgáltatás: a Szolgáltató által az Oldalon keresztül nyújtott ingyenes és díjköteles szolgáltatások

Szolgáltató: a Szolgáltató adatai pontban megjelölt személy

Tanácsadó: az a Felhasználó, amely üzleti illetve szakmai tevékenysége keretében, az Oldal használata során harmadik személy megbízásából és javára jár el vagy ilyen célból regisztrál

Üzletág: eszközök és/vagy kötelezettségek önállóan működőképes vagy nagyobb összefüggő csoportja

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Adequit Magyarország Kft.

Szolgáltató székhelye: 1116 Budapest, Szalóki utca 23.

Szolgáltató email címe: info@uzletresz.com

Ügyfélszolgálat elérhetősége: info@uzletresz.com

Szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-345015

Szolgáltató adószáma: 26791207-2-43

Tárhelyszolgáltató neve: Hrenkó Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

Tárhelyszolgáltató címe: 1056 Budapest, Papnövelde utca 1. 4. em. 2. 

Tárhelyszolgáltató email címe: hello@hrenko.hu.

Hatály

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználóra terjed ki, és tartalmazza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Feleket megilletik illetve terhelik.

Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, úgy köteles késedelem nélkül felhagynia a Honlap használatával és a Szolgáltatások igénybevételével.

Amennyiben az ÁSZF és a Felek között esetlegesen megkötött külön szerződés rendelkezései között eltérés lenne, úgy a külön szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Szolgáltatások

Szolgáltatások igénybevétele

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elérhető Szolgáltatások használatának feltétele az ÁSZF elfogadása.

A Honlap megtekintésével és használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az ÁSZF rendelkezéseit. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, úgy köteles felhagynia a Honlap és az azon keresztül nyújtott Szolgáltatások használatával.

Az ÁSZF alapján a Szolgáltató ingyenes és díjköteles Szolgáltatásokat nyújt. Díjköteles Szolgáltatás esetében a Felhasználó Díj fizetésére köteles.

A Szolgáltatások köre

A Szolgáltató által működtetett Oldal egy részlegesen zárt internetplatform azáltal, hogy a Szolgáltatások egy része Regisztrációhoz, ezen belül pedig díjfizetéshez kötött.

A Szolgáltató által nyújtható ingyenes Szolgáltatások leírását, valamint a díjköteles Szolgáltatások igénybevételének részletes bemutatását az Útmutató tartalmazza.

Az ÁSZF szerinti díjköteles Szolgáltatások köre nem tartalmazza azonban a Felhasználó által esetlegesen igénybe vett további (kiegészítő tanácsadási) szolgáltatásokat, melyre a Felek külön megállapodása vonatkozik.

Regisztráció

A regisztráció folyamata a “Regisztráció” gombra kattintással indul.

A regisztráció feltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadása és a kötelező mezők kitöltése.

A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a regisztráció során megadott adatok valóságát. A Szolgáltató jogosult a regisztrációt a belátása szerint visszautasítani.

Az aktivációs emaillel a Szolgáltató visszaigazolja a jelen ÁSZF szerinti regisztrációt. A regisztráció az aktivációs emailre kattintással válik teljessé.

A Regisztrált Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, és azokat naprakészen tartja.

A Felhasználó nem jogosult felhasználói profilt az Oldal céljától eltérő célra létrehozni, felhasználni, nem jóhiszeműen többszörös felhasználói profilt regisztrálni.

A Felhasználó nem jogosult felhasználói profilt átadni vagy az ahhoz más személynek hozzáférést átadni. Hozzáférés adható a profilhoz azonban akkor, ha a regisztráció valamely szervezet képviseletében történik (a cégnév kitöltésre került), és a Felhasználó a regisztrációs profiljához az adott szervezeten belül ad más személynek hozzáférést, a hozzáférés a Szolgáltatás céljával összhangban áll és nem megtévesztő jellegű, továbbá a más személy tevékenységéért teljes körű felelősséget vállal.

Az Oldalon a regisztráció egységes: ugyanaz a regisztráció lehetővé teszi mind a uzletresz.com Standard, mind az uzletresz.com Private platform használatát.

Hirdetésfeladás közös szabályai

Hirdetést olyan személy adhat fel, aki az üzletrésznek már tulajdonosa, egyoldalúan gyakorolható joga (vételi joga) alapján azt megszerezheti, akinek a megszerzésére várománya van (pl már megkötött adásvételi szerződés, folyamatban lévő hagyatékátadási eljárás), vagy a tulajdonos megbízásából eljáró személy, ideértve azt az esetet, amikor Tanácsadó, vagy a tulajdonos megbízásából maga az Oldal adja fel a hirdetést.

A Hirdető vállalja, hogy a Hirdetésben nem tesz közzé valótlan vagy félrevezető információt, a hirdetésfeladás során az Oldal számára a valóságnak megfelelő nem félrevezető információt ad meg illetve lényeges információt nem hallgat el, továbbá a Hirdetés nem sérti a Szolgáltató Alapvető Érdekét.

Amennyiben a Hirdetésben megjelölt cég ingatlant is tulajdonol vagy a meghirdetett Üzletágnak ingatlan is részét képezi, úgy a Hirdető vállalja, hogy a Hirdetésben az ingatlanról esetlegesen megadott adatok összhangban állnak az ingatlannyilvántartásban elérhető adatokkal.

A Hirdető vállalja, hogy a Hirdetésben olyan Eladási Ársávot választ, amelybe az általa kért eladási ár esik, beleszámolva a tranzakció valamennyi feltételének teljesülése esetén a vevő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás értékét, beleszámolva a vevő által a tranzakció zárását megelőzően, a záráskor, valamint a zárást követően az eladónak és az eladó kapcsolt személyeinek fizetendő összeget (például tagi kölcsönök engedményezésének az ellenértékét, és a zárást követően teljesítendő feltételhez kötött earn-out összeget), vagy ezeknek a Hirdető által jóhiszeműen megbecsült összegét. A Hirdető ugyanakkor nem köteles konkrét eladási árat megjelölni a Hirdetésben, noha erre jogosult.

A Hirdető szavatol azért, hogy a Hirdetés (beleértve a Hirdetés esetleges részét képező képek) közzététele harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben a Hirdetést Tanácsadó adja fel, úgy szavatol azért, hogy a jóhiszeműen, és legjobb tudomása szerint az eladó korlátolt felelősségű társaság formájában működő cég, vagy abban fennálló részesedés tulajdonosa megbízásából, vagy a tulajdonos hozzájárulásával jár el.

Hirdetésfeladás a Standard platformon    

A Hirdetésfeladás a regisztrációt követően a felhasználói admin felületen belül “Hirdetésfeladás” menüpontban végezhető el.

Hirdetés megjelentetésének feltétele hogy a hirdetésnek a megrendelt hirdetési időszakra eső díja megfizetésre kerüljön (kivéve amennyiben a hirdetés a bevezetési időszakra tekintettel ingyenes).

A fizetési módok leírása az Útmutatóban található.

A hirdetési időszak az érintett hirdetés Jóváhagyásra elküldésével kezdődik, azaz a Jóváhagyás időtartama beleszámít.

Több Hirdetés is feladható, ezek kezelése az adott regisztráció keretén belül, de egymástól függetlenül történik, így többek között:

 • Az egyes Hirdetések kezdő időpontja és időtartama eltérhet
 • Az egyes Hirdetések egymástól függetlenül módosíthatók és inaktiválhatók
 • Az egyes Hirdetések Díjának megfizetése egymástól független.

Több hirdetés esetén a Hirdetések között a hirdetési időszakok jóváírására, átcsoportosítására nem lehetséges.

Amennyiben a Hirdetés tárgya korlátolt felelősségű társaság formájában működő cég, vagy abban fennálló részesedés, és a cég a végelszámolásáról döntött, vagy vele szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, úgy a Hirdető köteles ezt a tényt megjelölni a Hirdetésben. Ez a kötelezettség az Üzletág kategóriába sorolt Hirdetésekre nem irányadó.

A Hirdető az egyes mezőkön bevitt adatokat módosíthatja, az adatbeviteli hibákat javíthatja, a Hirdetés szövegének tervezetét vázlatként elmentheti, hogy későbbi időpontban folytassa annak szerkesztését.

Hirdetésfeladás és eladási megbízás a Private platformon

Az uzletresz.com Private platformon történő hirdetés megjelentetésére, és az azon keresztül adott eladási megbízásokra elsősorban a felek külön megállapodása vonatkozik.

Az uzletresz.com Private platformon Hirdetést az Oldal maga vagy az Oldallal erről külön megállapodást kötő Tanácsadó tölthet fel. 

Jóváhagyás

Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató valamennyi beérkezett hirdetést megvizsgál mind formai, mind az Alapvető Érdek figyelembe vételével tartalmi szempontból.

A vizsgálat eredménye alapján belátása szerint fogadja el a Honlapon való közzétételre, javasol módosítást vagy utasítja vissza a hirdetést és erről értesítést küld.

Ha a Hirdetés hiányosságát orvosolhatónak akkor javaslatot tehet a szükséges módosításra.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget sem a Hirdető, sem a potenciális vevők, sem más harmadik személyek irányába a vizsgálat eredményéért, azt kizárólag az Alapvető Érdek szempontjából végzi, így az nem értelmezhető úgy, hogy a céltársaság (üzletág) vételt megelőző átvilágítása (jogi, pénzügyi, adózási vagy bármely más szempontból) megtörtént volna.

A fenti rendelkezések megfelelően irányadók arra az esetre is, ha a Hirdető a Hirdetést annak jóváhagyását követően módosítja, illetve a Private platform esetén annak módosítását kéri.

Amennyiben a Hirdető módosítja a már Jóváhagyott Hirdetés tartalmát, vagy kéri annak módosítását, úgy a Szolgáltató jogosult a Jóváhagyás fenti szabályait a módosításra is megfelelően alkalmazni.

Szolgáltatások általános szabályai

Felhasználó vállalja, hogy az Oldal használata során tartózkodik a Szolgáltató Alapvető Érdekét sértő magatartásoktól.

A Felhasználó vállalja, hogy a Honlapon keresztül megismert Hirdetésekre kizárólag a Honlapon keresztül jelentkezik, illetve a kapcsolatot az érintett Hirdetővel a honlapon keresztül veszi fel, kivéve ha a Hirdetés szövegében más elérhetőség is megadásra került.

A Szolgáltató, függetlenül a Jóváhagyás eredményétől, nem felelős a Hirdetések tartalmáért, beleértve, hogy a Szolgáltató nem felel a Hirdetésben megadott adatok és információk helytállóságáért és nem félrevezető jellegéért, nem felel azért, hogy a meghirdetett cég, részesedés vagy Üzletág befektetésre alkalmas, továbbá nem felel azért, hogy a hirdetést az arra jogosult személy adta fel.

A Szolgáltató nem felelős továbbá a Hirdető és az esetleges érdeklődők között az oldalon keresztül lebonyolított kommunikáció tartalmáért, valamint a Hirdetői Aloldalak tartalmáért.

A Szolgáltató felhívja a potenciális vevők figyelmét, hogy a megvásárlása kiválasztott cég átvilágítása (jogi, pénzügyi, adózási vagy bármely más szempontból) a vevő felelőssége.

A Szolgáltató nem felel a Hirdetésben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy Hirdetés megjelenéséből vagy annak elmaradásából következik be.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő igénybevételére.

A Szolgáltató nem felelős az Oldal vagy az egyes Szolgáltatások átmeneti leállásáért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok közvetlenül a Szolgáltatónál vagy harmadik fél közreműködőnél felmerült okból következnek be.

Amennyiben valamely Hirdetést Tanácsadó ad fel, vagy Hirdetővel a Tanácsadó veszi fel a kapcsolatot, és úgy nyilatkozik a Hirdető felé, hogy valamely általa megjelölt harmadik személy megbízásából jár el, úgy szavatol azért, hogy legjobb tudomása szerint valóban rendelkezik a megbízással.

Amennyiben a Felhasználó Hirdetői Aloldalt vesz igénybe, úgy vállalja, hogy annak tartalma nem sérti az Alapvető Érdeket, és az ott közzétett információ és más honlapra mutató linkek a Szolgáltatás céljával összhangban állnak.

A Felhasználó vállalja, hogy az Oldalon keresztül kizárólag olyan üzenetet küld, amely összhangban áll a cégadásvétel céljával. A Felhasználó nem jogosult az üzenetküldést saját tanácsadói vagy egyéb szolgáltatása reklámozására felhasználni.

A Felhasználó nem jogosult az Oldal tartalmát automatizált formában letölteni, tárolni, saját adatbázis építésére felhasználni.

A Felhasználó tiszteletben tartja a Szolgáltató szellemi alkotásait.

A Honlapon közzétett Hirdetésekből szöveget vagy képi anyagot átvenni kizárólag az adott Hirdetésre történő hivatkozással lehet.

Szerződésszegés

Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak alapvető érdeke a Szolgáltatás és a Honlap jóhírnevének a megőrzése, beleértve az olyan Hirdetések kiszűrését:

 • amelyek tartalma valótlan vagy megtévesztő
 • amelyek alkalmasak arra, hogy a Szolgáltatás vagy a Honlap jóhírnevét sértsék
 • ahol a vevő által teljesítendő ellenszolgáltatás összességében nem egy nullánál nagyobb pozitív összeg (azaz ahol az eladó nyújt ellenszolgáltatást azért cserében, hogy a meghirdetett céget a vevő átvegye)
 • amely harmadik személy szerzői művén fennálló jogát, vagy védjegyoltalomból eredő jogát sérti
 • amelyek megítélése szerint jogszabályba, a Magyar Reklámetikai Kódexbe (a Kódex elérhetősége: http://mrsz.hu/reklametika/magyar-reklametikai-kodex), vagy az ÁSZF valamely rendelkezésébe ütköznek

(“Alapvető Érdek”).

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg hogy a Hirdetés feltehetően az Alapvető Érdekbe ütközik vagy erre alkalmas, akkor a kivizsgálás idejére a Hirdetést inaktiválhatja.

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg hogy a Hirdetés az Alapvető Érdekbe ütközik vagy erre alkalmas, akkor a Hirdetést törölheti, és az azt közzétevő Felhasználó regisztrációját megszüntetheti, illetve a Private platform esetén a külön megállapodást felmondhatja.

A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját megszüntetheti, amennyiben megítélése szerint a Felhasználónak az Oldalon keresztüli kifejtett tevékenysége az Alapvető Érdekbe ütközik vagy erre alkalmas.

Ezen lépések megtétele előtt, amennyiben a Szolgáltató azokat orvosolhatónak tekinti, előzetes felhívást küldhet.

A Regisztrált Felhasználó vállalja, hogy mentesíti a Szolgáltatót mindazon felelősség (beleértve az esetleges bírság és kártérítés összegét), amelyet az illetékes hatóságok, bíróságok, más Felhasználók és harmadik személyek érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben a jogszabályok vagy az ÁSZF rendelkezései Felhasználó általi megsértésére tekintettel, beleértve a Hirdetésben vagy a Hirdetői Aloldalon közzétett jogszabályba ütköző vagy harmadik személyek jogait sértő információért.

Szerződés időtartama és felmondás

A Standard platform esetén a Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és:

 • Látogató esetén a Honlap használatának idejéig tartó határozott időre jön létre
 • Regisztrált Felhasználó esetén a regisztrációval jön létre határozatlan időre, és a regisztráció törléséig tart

A Private platformon történő Hirdetés közzététele és eladási megbízás esetén a Szerződés a külön megállapodásban megjelölt időtartamra jön létre.

A Felhasználó a Hirdetést bármikor inaktiválhatja és törölheti, illetve a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja.

Regisztrált Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.A regisztráció törlését kérjük jelezze az ügyfélszolgálatnak a Szolgáltató adatai pontban megadott email címén. Fogyasztónak minősülő Felhasználó felmondási szándékának közlésére használhatja a Rendelet alapulvételével készített 1. számú melléklet szerinti mintát is.

A regisztráció megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat megérkezését haladéktalanul visszaigazoljuk, és intézkedünk a regisztráció törléséről. Amennyiben a regisztráció törlésére vonatkozó email nem a felhasználói profilban megadott email címről érkezik, úgy fenntartjuk a jogot, hogy a nyilatkozatra vonatkozó megerősítést kérjünk a a felhasználói profilban megadott email címről.

A Szolgáltató a Szerződést az ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatállyal felmondhatja.

Bármelyik fél is él a felmondással, a felmondás nem szünteti meg a már keletkezett kötelezettségekért és esetleges szerződésszegésért való helytállási kötelezettséget.

Hirdetési díjak

A Standard platformon alkalmazandó Hirdetési Díjakat és az opcionálisan igénybe vehető tranzakciós tanácsadásért fizetendő óradíjakat (az adóval megnövelt teljes összegüket), valamint a Private platformon adott cégértékesítési megbízásokra vonatkozó díjakat az ÁSZF 2. számú melléklete, valamint a Hirdetési és tanácsadási díjak oldal tartalmazza. A Hirdetési Díj a Hirdetés közzétételéért a választott hirdetési időszakra vonatkozó valamennyi a Szolgáltató által felszámított költséget tartalmazza.

A hirdetés Jóváhagyásra küldését megelőzően a Szolgáltató közli az adott hirdetésre és a választott hirdetésre időszakra vonatkozó hirdetési díj teljes összegét.

A hirdetés Szolgáltató általi feldolgozásának (jóváhagyásának) és közzétételének feltétele a díj beérkezése.

Bankkártyás fizetés esetén a fizetés a hirdetés Jóváhagyását megelőző lépés.

Hirdetés tervezetének elkészítése és vázlat mentése nem díjköteles. A hirdetésfeladás mint Szolgáltatás azonban oszthatatlan szolgáltatás, így a Szolgáltató érdekkörében felmerült esetet kivéve a hirdetés Jóváhagyásra való beküldését követően a Hirdető a Hirdetési Díj részleges vagy teljes visszatérítésére nem jogosult.

A hirdetési díjak összege a hirdetésért az adott hirdetési időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a díjköteles szolgáltatások körének és a díjak mértékének megállapítására.

Módosítás esetén a Szolgáltató a módosított Díjakat a Honlapon közzéteszi, és azok a közzététel napjától (vagy a megjelölt későbbi naptól) hatályosak azzal, hogy azokat a hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásokra kell alkalmazni.

A hirdetési díjak nem tartalmazzák azonban a Felhasználó által esetlegesen igénybe vett további (kiegészítő tanácsadási) szolgáltatásokért járó díjat, melyre a felek külön megállapodása vonatkozik.

A Szolgáltató jogosult elektronikus számlát kiállítani.

Adatkezelés

A Szolgáltató a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli. A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója az Adatvédelmi Információk linken érhető el.

Kapcsolattartás

A Felhasználó a regisztráció során köteles kapcsolattartásra alkalmas email címet megadni, és azt naprakészen tartania.

Kérdéseivel és észrevételeivel kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: info@uzletresz.com

Panaszkezelés

Amennyiben a Szolgáltatásunkkal összefüggésben panasza merülne fel, úgy kérjük azt az ügyfélszolgálat fenti email címén jelezze, és mi igyekszünk késedelem nélkül kivizsgálni.

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat sértő magatartásával szemben:

 • a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (1088 Budapest, József krt. 6.) tehet bejelentést, vagy
 • eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) előtt.

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tájékozódhat: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

A Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jogvita esetére Felek a hatályos jogszabályok alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárásának vetik alá magukat.

Alkalmazandó jog

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók.

Módosítás

A Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosíthatja. Ilyen esetben a Szolgáltató a módosításokat külön jelölve teszi közzé a módosított ÁSZF szövegét az Oldalon.

A módosított ÁSZF a közzététele napjától hatályos azzal, hogy a közzététele idején fennálló jogviszonyok tekintetében a közzététel időpontjától számított 15. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított ÁSZF rendelkezéseit, úgy a módosított ÁSZF hatályba lépéséig az ÁSZF-et magára nézve azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.

Záró rendelkezések

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Az ÁSZF-ben meghatározott kivételen túl a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével ruházhatja át a Szerződést vagy engedményezheti a Szerződés alapján fennálló követeléseit.

A Honlap védelme érdekében a Szolgáltató megteszi az ésszerűen elvárható intézkedéseket. A Felhasználót terheli azonban hogy védelmi intézkedésként operációs rendszerét és böngészőjét frissítse és vírusvédelmet alkalmazzon.

A Szolgáltató rendszeresen frissíti az Oldalt, abból a célból, hogy biztosítsa annak együttműködését a legtöbb elterjedt böngészővel.

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt a rendelkezés eredeti céljával összhangban, közös megegyezés útján megpróbálják érvényes és hatályos rendelkezéssel pótolni.

A Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként megőrizni. Ezen kötelezettségük a Szerződés megszűnését követően is fennmarad.

A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során jogosult alvállalkozót igénybe venni. Az igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért a Szolgáltató úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna.

Amennyiben valamely Fél a Szerződés alapján őt megillető valamely joggal nem él, az önmagában nem tekinthető úgy, hogy az adott jog gyakorlásáról véglegesen lemondott, vagy az adott joggal későbbi hasonló helyzetben nem kívánna élni. Ez a rendelkezés kiterjed különösen az egyik Fél szerződésszegése esetén a másik Felet megillető jogokra.

Melléklet

1. számú melléklet

Felmondási nyilatkozat

Csak az uzletresz.com oldalon létrehozott felhasználói profil (regisztráció) törlésére vonatkozó szándék esetén töltse ki.

A nyilatkozatot kérjük, hogy a felhasználói profiljában megadott email címéről küldje el az info@uzletresz.com címre.

Címzett: Adequit Magyarország Kft.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az általános szerződési feltételekre vonatkozó felmondási jogomat, és ezáltal kérem az uzletresz.com oldalon létrehozott felhasználói profilom (regisztráció) törlését, beleértve valamennyi esetlegesen még nem inaktivált vagy törölt hirdetésemmel együtt.

Név:

Lakcím:

Dátum:

 

………………………………………..

aláírás

2. számú melléklet

Hirdetési Díjak