×

Sütik kezelése

Koronavírus: milyen gazdasági intézkedésekkel számolhatnak a vállalkozások

uzletresz.com - Koronavírus: milyen gazdasági intézkedésekkel számolhatnak a vállalkozások

A világ egyre több országában megjelenő koronavírus járvány jelentős károkat okoz a gazdaságban, mindezt a globális gazdasági ciklusnak egy kivételesen hosszú felívelő szakasza végén, amikor sokan már csak a szikrára váltak, amely kiváltja az időszerű recessziót. A járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az érintett kormányzatok erőteljes intézkedésekről döntenek.

Cikkünkben igyekszünk összegyűjteni, hogy mit tehetnek a vállalkozások a koronavírus járvány által kiváltott helyzetben, beleértve, hogy a járvány gazdasági hatásainak mérséklésére milyen intézkedések kerültek bejelentésre. A vállalkozások számára elérhető pénzügyi jellegű támogatásokat külön adatbázisban foglaltuk össze.

Kormányzati intézkedések Magyarországon - első és második csomag

A kormány a világjárvány okozta gazdasági kihatások kezelésére eddig két intézkedéscsomagot jelentett be. Mind az első csomagban, mind a második csomagban foglalt intézkedésekről már megjelentek a vonatkozó rendeletek.

1. Magánszemélyek és vállalkozások március 18-ig megkötött hitel- és kölcsönszerződéseinek, illetve pénzügyi lízingszerződéseinek tőke és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik. Ezzel a kormány lényegében elfogadta az MNB javaslatát. A fizetési haladék (moratórium) nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint törlesszen. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamat a tőketartozást nem növeli, hanem azt a fizetési moratórium lejártát követően egyenló részletekben kell megfizetni, de úgy, hogy az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összege nem növekedjen, azaz a szerződés futamideje fog megnövekedni.

2. A március 19-től felvett fogyasztási hitelek THM-jét a jegybanki alapkamat (jelenleg 0.9 százalék) +5%-ban maximálják.

3. A járvány okozta válsághelyzet különösen a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokat érinti. Ezekben az ágazatokban: 

 • a bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható,
 • a bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a bérleti szerződés lehetővé tenné,
 • a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni,
 • a KATA hatálya alá tartozó taxisok az adófizetési kötelezettségük alól a 2020. március-június hónapokra mentesülnek,
 • 2020. március-június hónapokra a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, a munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül pedig kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget kell fizetni azzal, hogy annak mértéke nem haladhatja meg a havi 7710 forintot. A második csomag ezt a járulékkedvezményt az alábbi tevékenységi körökre is kiterjesztette:
  • taxis személyszállítás
  • szálláshely-szolgáltatás
  • vendéglátás
  • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
  • sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
  • szerencsejáték, fogadás
  • film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
  • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
  • napilapkiadás
  • folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
  • műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás.

4. A munkavállalási szabályok rugalmasabbá váltak a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napos időszakra. Így:

 • a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Munka törvénykönyvében (Mt) foglalt közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, azaz bármikor,
 • a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
 • a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti,
 • a fentiekkel ellentétes kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet,
 • a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

5. A taxisok mellett további 81 ezer kisvállalkozó június végéig KATA-mentes lesz, így ezeknek a vállalkozásoknak majd csak augusztus 12-én kell legközelebb adózniuk. A mentesség a következő vállalkozásokat érinti:

 • taxis személyszállítás
 • fodrászat, szépségápolás
 • festés, üvegezés
 • egyéb humán-egészségügyi ellátás
 • villanyszerelés
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás
 • előadó-művészet
 • víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 • szakorvosi járóbeteg-ellátás
 • épületasztalos-szerkezet szerelése
 • sport, szabadidős képzés
 • tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 • általános járóbeteg-ellátás
 • padló-, falburkolás
 • fogorvosi járóbeteg-ellátás
 • előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 • egyéb sporttevékenység
 • fekvőbeteg-ellátás
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 • testedzési szolgáltatás
 • egyéb vendéglátás
 • egyéb szálláshely-szolgáltatás
 • szerencsejáték, fogadás
 • idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, és
 • szállodai szolgáltatás.

6. A kata adótartozásokra haladékot ad a kormány a veszélyhelyzet végéig, illetve azokat azt követően 10 havi egyenlő részletben is lehet teljesíteni.

7. A médiaszolgáltatók mentességet kapnak a kieső reklámbevételekre tekintettel.

8. A kilakoltatásokat, a magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanok árverését, valamint az adótartozások behajtását felfüggesztik a veszélyhelyzet lezárását követő 15. napig.

9. A lejáró gyes- gyed, gyet-jogosultságot meghosszabbítja a kormány a veszélyhelyzet végéig.

A koronavírus járvány gazdasági hatásainak kezelésére a jegybankok által mozgosított lélegzetállító összegek mellett, a kormányzatok is világszerte hatalmas gazdaságtámogatási csomagokról döntenek. Figyelembe vévek ezek GDP-hez mért arányát, nem zárható ki, hogy az első két csomagot Magyarországon is továbbiak követik. Annál is inkább, mert a cégek egy jelentős része alacsony tartalékokkal rendelkezik, miközben kedvezőtlenül látja a közeljövőt. Még akkor is, ha a gazdasági hatás várhatóan “V” alakú lesz: gyors visszaesést gyors kilábalás követ, hasonlóan a korábbi járványok által kiváltott helyzethez.

További lehetőségek

Ha az adókötelezettségek megfizetése a gazdálkodóknak nehézséget okoz, kérhetik az adóelőleg összegének mérséklését, az adófizetés halasztását vagy a részletfizetést. A kedvezmények azon túl, hogy megoldhatják a cégek átmeneti fizetési nehézségeit, elősegíthetik a munkahelyek megtartását is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyelembe veszi a koronavírus gazdasági hatásait, és a vállalkozók fizetési könnyítési kérelmeit méltányosan bírálja el. A fizetési kedvezmény iránti kérelem a megfelelő űrlapon nyújtható be.

Ha a könnyítés pedig már nem elegendő egy KATA-s egyéni vállalkozó számára, akkor legfeljebb 2 évig az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetheti. A szüneteltetés ideje alatt kereső tevékenységet nem végezhet, KATA adó fizetési kötelezettsége nincs, így nem kell fizetnie havonta a 25 ezer/50 ezer/75 ezer forintot sem. 

Harmadik csomag – Kurzarbeit

Amellett, hogy a MNB és az EU is tovább bővíti a támogatási lehetőségeket (igen kevező hitellehetőséggel, illetve 100%-ban előlegként lehívható támogatási összeggel), a kormány a harmadik csomagában többek között bejelentette a magyar Kurzarbeit támogatást, amely meglehetősen összetett feltételekkel rendelkezik, igaz a benyújtáshoz a formanyomtatvány és tájékoztató már rendelkezésre áll.  

Negyedik csomag

A negyedikként bejelentett csomag többek között az éves beszámoló benyújtási határidejének szeptember 30-ig való elhalasztását, valamint a vállalkozóknak szánt VALI honlap elindítását tartalmazza.

Cikkünket igyekszünk naprakészen tartani. Amennyiben a fenti összefoglalóhoz javaslata vagy ötlete lenne, azt örömmel vesszük az info@uzletresz.com email címen, illetve a Facebook csoportunkban.
 
Legutóbb frissítve: 2020. 04. 24.
 

Ajánló