×

Sütik kezelése

Mi az egyszerűsített végelszámolás menete?

uzletresz.com Cégeladás blog - Mi az egyszerűsített végelszámolás menete?

Amennyiben egy vállalkozás tulajdonosai úgy döntenek, hogy a továbbiakban nem áll érdekükben a vállalkozás megtartása, és a cégeladás bármely okból nem járható út, akkor végelszámolás útján a céget megszüntethetik. A végelszámolás szabályait úgy alakították ki, hogy lehetőség szerint az akár egy működő nagyvállalat megszűnése esetén se hagyjon rendezetlen kérdéseket. Kisvállalkozásokra alkalmazva azonban már célszerűtlenül hosszú és körülményes eljárást eredményezett. Erre szolgál válaszul az egyszerűsített végelszámolás.

A cég végelszámolása akkor történhet egyszerűsített módon, ha a cég könyvvizsgálatra nem kötelezett [1], és a végelszámolás megkezdésétől számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi. 

Végelszámolás megkezdésének bejelentése a NAV-hoz 

Egyszerűsített végelszámolás [2] esetén végelszámolót nem kell választani, hanem az addigi vezető tisztségviselő látja el a végelszámolással összefüggő teendőket. Ez összhangban áll azzal, hogy Kft végelszámolása során, az esetek döntő többségében eleve az addigi ügyvezetőt választották meg végelszámolónak. További előnye ennek a megoldásnak, hogy nincs olyan változás a vezető tisztségviselő személyében, amelyet külön be kellene jelenteni a cégbíróságnak, és a korábban ügyvezetőként adott meghatalmazásokat sem kell újra aláírni.

Az egyszerűsített végelszámolás is a tulajdonosok döntésével indul, amelyben meghatározzák a végelszámolás kezdő időpontját. 

Az egyszerűsített végelszámolás megindítását 15 napon belül a T201T nyomtatványon kell a NAV-nak bejelenteni. A bejelentést a NAV továbbítja automatikusan a cégbíróságnak. 

A cégbíróság ez alapján feltünteti a cégjegyzékben az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját, és a cégnévben a végelszámolásra utaló toldatot (“v.a.”).

A végelszámolás megindításáról szóló közlemény közzétételéről szintén a cégbíróság gondoskodik. A közlemény Cégközlönyben való megjelenésétől számítva 40 nap áll rendelkezésére a hitelezőknek, hogy követeléseiket bejelentsék a vállalkozásnak.

Az egyszerűsített végelszámolás megindítását követő 30 napon belül el kell készíteni a tevékenységet lezáró bevallást és számviteli beszámolót [3]. 

A NAV mellett a végelszámolásról értesíteni kell a helyi önkormányzatot és számlavezető bankokat is.

Egyszerűsített végelszámolás befejezése

Az egyszerűsített végelszámolás befejezésével egyrészt meg kell várni a hitelezői igénybejelentésre rendelkezésre álló 40 napot. 

Másrészt azonban a végelszámolás befejezésével belül kell maradni a 150 napon. Ehhez többek között a következő iratokat kell elkészíteni: 

  • végelszámolást lezáró beszámolót (benyújtandó: a céginformációs szolgálathoz),
  • záró adóbevallásokat és a T201T nyomtatványt (benyújtandó: a NAV-hoz),
  • legfőbb szerv határozatát a vagyonfelosztásról és a végelszámolás befejezéséről  (benyújtandó: közvetlenül a cégbírósághoz), 

és ezeket a végelszámolás lefolytatására nyitva álló 150 nap alatt be is kell nyújtani. 

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég - a T201T nyomtatványon - a NAV-nak jelenti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot.

A cég a vagyonfelosztásról és a végelszámolás befejezéséről szóló határozatokat az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton megküldeni a cégbíróság számára. Ezek a cégiratok kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta kitöltésével készíthetőek el. 

A vagyonfelosztásról és a végelszámolás befejezéséről szóló határozatok iratmintája elérhető: https://szuf.magyarorszag.hu Főoldal > VÁLLALKOZÁS > Cégek működtetése > Cégek egyszerűsített végelszámolásának befejezése menüpont alatt.

Az NAV a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.

Az adóhatósági értesítés és a cég általi iratbenyújtás alapján a cégbíróság – a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén – törli a céget a cégjegyzékből.

Hogyan lehet kikerülni az egyszerűsített végelszámolás alól 

Az egyszerűsített végelszámolásról az általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra kötelező át térni:

  • vitatott hitelező igény esetén,
  • végelszámolási kifogás esetén, vagy
  • ha az egyszerűsített végelszámolást 150 nap alatt nem fejezték be.

Ahogy az általános szabályok szerinti végelszámolásnál, úgy itt is, ha utóbb a tulajdonosok mégis megtartanák a céget, akkor dönthetnek a végelszámolás megszüntetéséről és a cég továbbműködtetéséről. 

Lábjegyzet:

[1] a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § 

[2] a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 114-115/A. §

[3] a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 9. § (1)    

Természetesen nem lehet minden céget eladni, és emiatt nem is érdemes minden céget megpróbálni eladni a végelszámolás előtt, azonban ha a vállalkozás üzletmenete értékkel bír, vagy számottevő az eszközállománya, és ezért elgondolkodott a cég eladásán végelszámolás helyett, akkor ajánljuk figyelmébe a Standard platformunkat, amelyen az eladó cégek értékéhez képest jelképes összegért megjelentetheti a hirdetését. 

Ajánló